En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI CE), informem als usuaris de les dades de l’empresa propietària d’aquesta web:

Responsable

-Denominació Social: EVENTOS INFIMA S.L.
-CIF / NIF:B88454962 
-Nom Comercial: ENOCACHING
-Domicili Social: C/Elvira, 10 28028 Madrid (Madrid)

Contacte

-eMail: enocaching2020@gmail.com 

Registres

-Nom del domini (web): https://enocaching.com/

OBJECTA

“EVENTOS INFIMA, S.L.” (En endavant, “Enocaching”), responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de l’ Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús de la mateixa.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació. “Enocaching” es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web.

PROTECCIÓ DE DADES

“Enocaching” es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art. 9 de la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el seu Reglament de Desenvolupament, així com per al compliment de l’Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679. De conformitat amb aquestes normatives, informem que la utilització de la nostra pàgina web requereix que se’ns facilitin certes dades personals a través de formularis de registre o contacte, o mitjançant l’enviament de correus electrònics, i que aquests seran objecte de tractament per “Enocaching”. L’enviament d’aquestes dades personals constitueix el consentiment exprés a l’tractament dels mateixos, si bé aquest consentiment és de caràcter revocable. Més informació a la nostra “Política de Privacitat”.

PROPIETAT INTELECTUAL, NORMATIVA I FORO

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat de “Enocaching” o, si s’escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents, i no es permet la reproducció i / o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, modificació o transformació, sense el permís previ i per escrit de la mateixa.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens a “Enocaching” i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, “Enocaching” compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. “Enocaching” reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna de prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part d’ell mateix.

L’usuari pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials. “Enocaching” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions, com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari . Llei aplicable i jurisdicció Les presents condicions d’ús de la pàgina web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. L’idioma de redacció i interpretació d’aquest avís legal és l’espanyol. Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Madrid.

CONDICIONS D’ÚS

Aquest lloc web conté textos elaborats amb fins merament informatius o divulgatius, que poden no reflectir l’estat actual de la legislació o la jurisprudència, i que es refereixen a situacions generals, de manera que el seu contingut no ha de ser aplicat necessàriament per l’usuari a casos concrets. En aquest web es detallen els serveis oferts per “Enocaching”. El seu ús implica l’acceptació de les següents condicions, declinant realitzar qualsevol reclamació sobre les mateixes: a) L’ús d’aquest web està dirigit a persones de qualsevol edat. b) “Enocaching” podrà modificar el contingut del web, els seus serveis, tarifes, garanties, etc., en qualsevol moment i sense previ avís. c) “Enocaching” pot posar a disposició de l’usuari enllaços o altres elements que permeten l’accés cap a altres llocs web pertanyents a tercers. No comercialitzem els productes i serveis d’aquestes pàgines enllaçades, ni assumim cap tipus de responsabilitat sobre les mateixes, ni sobre la informació continguda en elles, ni la seva veracitat o licitud, ni de qualsevol efecte que poguessin derivar-se. En tot cas, “Enocaching” manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

d) Els preus indicats a la web, d’haver-los, seran vàlids excepte error tipogràfic, i susceptibles de canvis sense previ avís. e) No cal registrar-se a la web, ni facilitar cap tipus de dada personal, per navegar per la mateixa. f) “Enocaching” no pot garantir el funcionament ininterromput o totalment lliure d’errors d’aquesta web. Per tant, no ens fem responsables de cap dany causat per l’ús d’aquest lloc. g) “Enocaching” ofereix els seus serveis i productes de manera indefinida, podent, no obstant, suspendre la prestació dels mateixos, unilateralment i sense previ avís. h) “Enocaching” no es farà responsable dels danys i perjudicis, propis o de tercers, produïts per un mal ús d’aquest web per part de client. i) L’usuari es compromet a no utilitzar aquesta web ni els serveis oferts en ella per a la realització d’activitats contràries a la llei, a l’ordre públic o a aquestes condicions. j) “Enocaching” no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per tercers generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic. k) “Enocaching” no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xat, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de l’prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, “Enocaching” es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

l) Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores a el dia. Tot i això, “Enocaching” no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web. m) Les opinions expressades en els mateixos no reflecteixen necessàriament els punts de vista de “Enocaching”. El contingut dels articles publicats en aquest lloc web no pot ser considerat, en cap cas, substitutiu d’assessorament legal. L’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en aquest lloc web sense recórrer prèviament a l’corresponent assessorament professional. En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts i enllaços inclosos aquest web.